Η Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση: Μεταρρύθμιση Με Δόσεις- Μια Φραγμένη Διαδρομή; στο Πολιτική στην Ελλάδα η Πρόκληση του Εκσυγχρονισμού, σε επιμέλεια του K. Featherstone, εκδόσεις Οκτώ, 2007

  • Monday, 03 November 2008